Communicatieopdrachten

Een greep uit mijn communicatieopdrachten:

Senior Communicatieadviseur Programma ‘Herstructurering Sociaal Domein’, Gemeente Nieuwegein
• Adviseren over de strategische communicatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten binnen het programma ‘herstructurering sociaal domein’.
• Ontwikkelen communicatiestrategieën en coördineren en begeleiden van de daaruit voortvloeiende communicatietrajecten.
• Coördineren en mede uitvoeren van participatietrajecten.
• Klankbordfunctie voor wethouder, MT, projectleiders, afdelingshoofden over politiek gevoelige communicatievraagstukken.
• Coachende rol richting medior adviseurs en (communicatief) vaardiger maken van de organisatie middels Factor C en Scrum sessies.

Intern communicatieadviseur Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam
Verantwoordelijk voor de interne communicatie (strategie en uitvoering) van een verandertraject binnen het hele cluster. Onder andere workshops, inspiratiesessies, intern nieuwsbulletin, intranet en events.
• Advies aan projectteam en stuurgroep en begeleiding van een multidisciplinair team met toepassing van agile principes.


Senior Communicatieadviseur Sociaal Domein, Gemeente Rotterdam
• Projectcommunicatie van onder andere de eerste Rotterdamse Kinderrechten Award.
• Teams begeleiden met stakeholderanalyses, factor C-sessies en andere werkmethodieken.
• Aansturen social marketingonderzoek en uitrol strategie voor verschillende projecten (bijv. sociale ontmoetingsplekken voor jonge kwetsbare moeders).
• Relevante succesvoorbeelden uit de Rotterdamse aanpak in de media brengen (in nauwe samenwerking met programmamanagers, woordvoerders en portefeuillehouder).

Senior projectcommunicatieadviseur ‘Digitale Top’, ECP Platform voor de InformatieSamenleving
Verantwoordelijk voor de communicatiestrategie (in de opstartfase) van het project ‘Digitale Top’. In nauwe samenwerking met stakeholders, onder andere opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Digitale Top is een jaarlijks terugkerend vierdaags evenement door en voor de markt, wetenschap en overheid waarin onder andere concrete doelen worden afgesproken in lijn met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Senior communicatieadviseur Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Gemeente Amsterdam:
• Projectleider voor de invoering nieuw intranet.
• Verantwoordelijk voor de interne communicatie van het project Flexibel Werken/Het Nieuwe Werken.
• Projectcommunicatie voor het evenement Amsterdam Duurzaam 2011.

Communicatieadviseur Nederlandse Rode Kruis, Den Haag
• Communicatieadvies aan projectteams en productgroepen.
• Schrijven en uitvoeren van marketingcommunicatieplannen.
• Projectcoördinatie en projectcommunicatie.
• Verantwoordelijk voor ontwikkeling van communicatie- en promotiemiddelen  (advertenties, posters, filmspot, dvd).
• Eindredactie van artikelen in magazine.

Marketingcommunicatieadviseur Hogeschool Utrecht:
• Ontwikkelen nieuwe website voor studenten rondom internationalisering.
• Communicatie/ promotie rondom de lancering van deze nieuwe website.
• Signaleren en adviseren aan directie en opleidingsmanagers.
• Coördineren van communicatie- en wervingsprojecten.
• Verantwoordelijk voor de interne communicatie.