Training, teamcoaching en agile/ scrum

Een greep uit mijn training, teamcoaching en agile/ scrum opdrachten:

Scrum training, Clever Strategy:
• Ervaren van de basisprincipes van agile en scrum
• Handvatten krijgen om scrum te implementeren in eigen projecten
• Middels praktijkcases de scrum rollen verkennen en deze in simulatieoefeningen leren toepassen

Trainingen teamcoaching en individuele coaching aan leidinggevenden, Achmea
• 
Leren patronen zien en circulair denken.
• In hier-en-nu dynamiek in eigen team zien en coachen op onderstroom.
• Leren eigenaarschap beleggen in teams en interventies doen op teamdynamiek.
• Individuele coaching vormgeven.

Scrum Master, War Child Nederland
• Faciliteren scrum events en coaching op agile principes.
• Inzet van interventies en werkvormen zodat het team optimaal samenwerkt en blijft leren.
• Coachen van de product owner op stakeholdermanagement en prioritering backlog.

Scrum Master, Hogeschool Utrecht
•  Begeleiden van een integraal communicatieproject met als doel: meer klantwaarde door een multidisciplinaire aanpak, meer eigenaarschap bij het team en beter prioriteren en plannen (effectiever werken).
• Coachen van team op agile principes en begeleiden van alle scrum events

Training presenteren voor pr-team Marketing & Communicatie, Hogeschool Utrecht
Training van 2 dagdelen stoomt deelnemers klaar om enthousiast en  zelfverzekerd te kunnen presenteren. Veel nadruk op verbale (stemgebruik) en non-verbale (houding en mimiek) communicatie. Daarnaast leren deelnemers en goede structuur aanbrengen en om te gaan met moeilijke  vragen uit het publiek.

Workshop Onderhandelen voor Vrouwen, FNV Vrouwenbond
In één dagdeel worden deelnemers zich bewust van het belang van een goede voorbereiding. Ze oefenen met een juiste aanpak van de onderhandeling aan de hand van eigen casuïstiek. De nadruk ligt op onderhandelen in de werksfeer (salarisonderhandelingen, werkdruk, werk- privé balans etc).

Training Klantvriendelijk Telefoneren, ICT Helpdesk, Zorgcentrum ’s Heeren Loo
Met het doel om een beter serviceniveau en hogere klantvriendelijkheid te genereren ligt de nadruk op  het omgaan met emotie bij de klant: ‘hoe ga je om met ‘lastige’ gesprekken en geïrriteerde klanten?’

Variatie aan trainingen op het  gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling aan studenten van Hogescholen (Utrecht, Amsterdam en den Haag). Denk aan presentatietechnieken, samenwerken, gespreksvaardigheden, vergaderen,  zakelijke schriftelijke communicatie, onderhandelen, debatteren, assertiviteit en  persoonlijk leiderschap.